Persondatapolitik

http://gdpr.dk/

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Tante Grøn CPH
v. Susanne Toft
Christian Winthers Vej 2
1860 Frederiksberg C
Danmark
CVR 39386046
Tel: +4524802204
Mail: kontakt@tantegroencph.dk
WWW: tantegroencph.dk
Vi registrerer almindelige persondata om kunden. Der er tale om følgende oplysninger: navn, adresse, telefonnummer og din e-mailadresse samt oplysninger om, hvad du har købt. Formålet med indsamlingen er disse oplysninger er dels at kunne behandle købet og levere varerne, dels at opfylde bogføringslovens krav. Endvidere er formålet, at kunne rådgive dig og at tilpasse vores kommunikation og markedsføring. Ovenstående data bliver gemt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Vi videregiver ikke persondata til andre. Vi indhenter dit samtykke inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Kunden har mulighed for indsigt i vores registrering af data om kunden, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@tantegroencph.dk
Ejeren af Tante Grøn CPH er dataansvarlig og har adgang til de oplysninger der registreres om dig. Da Tante Grøn CPH's shop er bygget på en standard skabelon der også tager højde for fysiske varer, skal navn og adresse oplyses ved køb. Men da du hos Tante Grøn CPH også kan købe filer er det kun din e-mailadresse vi skal bruge. Du kan derfor vælge blot at skrive et bogstav i felterne navn, adresse og region samt vælge et givent postnummer MEN selvfølgelig huske at angive den korrekte e-mail. Vælger du dette er det altafgørende, at du har dit ordrenummer hvis du henvender dig vedr. din ordre. Du kan til hver en tid rette henvendelse til den dataansvarlige på mail på kontakt@tantegroencph.dk, hvis du ønsker dine oplysninger slettet. Herefter vil dit køb blot indgå i historikken med et ordrenummer. BEMÆRK Er dine oplysninger slettet i ordrehistorikken er det efterfølgende ikke muligt at gensende dig link til opskrift i tilfælde af du ikke fik gemt den i tide brug af tredjeparter (databehandlere) tjener udelukkende det formål at kunne tilbyde dig shoppen og behandle dit køb/betalingsløsning og levere din ordre.
Tredjeparter er:

Epay betalingsløsning.
Dedikeret og Dandomain: website
PostNord: Forsendelse